מסכמים חציון
בזמן שעבדתם
מסכמים חציון
00:00 / 32:25