Oct. 5, 1942: Whitey Kurowski strikes down the mighty Yankees
PlayBacks
Oct. 5, 1942: Whitey Kurowski strikes down the mighty Yankees
00:00 / 06:55