אנשים ומחשבים פרק 182- טרנספורמציה דיגיטלית בממשלה - בין מיקוד לביזור
אנשים ומחשבים
אנשים ומחשבים פרק 182- טרנספורמציה דיגיטלית בממשלה - בין מיקוד לביזור
00:00 / 16:42