אנשים ומחשבים פרק 263- התדמית שלנו בעולם הרבה יותר טובה ממה שאנו מספרים לעצמנו.
אנשים ומחשבים
אנשים ומחשבים פרק 263- התדמית שלנו בעולם הרבה יותר טובה ממה שאנו מספרים לעצמנו.
00:00 / 28:18