אנשים ומחשבים פרק 251-  כיצד תיראה הכיתה העתידית ועד כמה אנו קרובים למימוש חזון זה?
אנשים ומחשבים
אנשים ומחשבים פרק 251-  כיצד תיראה הכיתה העתידית ועד כמה אנו קרובים למימוש חזון זה?
00:00 / 25:03