אנשים ומחשבים פרק 249-  הנגשת מחשבים למשפחות שידם אינה משגת לקנות אפילו מחשב אחד
אנשים ומחשבים
אנשים ומחשבים פרק 249- הנגשת מחשבים למשפחות שידם אינה משגת לקנות אפילו מחשב אחד
00:00 / 22:03