אנשים ומחשבים פרק 219- המלצות ועדה מטעם האקדמיה הלאומית, לשילוב מקצוע מדעי הנתונים בכל תחומי הלימוד באקדמיה.
אנשים ומחשבים
אנשים ומחשבים פרק 219- המלצות ועדה מטעם האקדמיה הלאומית, לשילוב מקצוע מדעי הנתונים בכל תחומי הלימוד באקדמיה.
00:00 / 14:53