אנשים ומחשבים פרק 191- טרנספורמציה דיגיטלית ברשויות המקומיות בישראל
אנשים ומחשבים
אנשים ומחשבים פרק 191- טרנספורמציה דיגיטלית ברשויות המקומיות בישראל
00:00 / 11:50