אנשים ומחשבים פרק 186- טרנספורמציה דיגיטלית במשק הגז והדלק - ״ממחשוב תהליך לתהליך ממוחשב"
אנשים ומחשבים
אנשים ומחשבים פרק 186- טרנספורמציה דיגיטלית במשק הגז והדלק - ״ממחשוב תהליך לתהליך ממוחשב"
00:00 / 12:10