אנשים ומחשבים פרק 170- האתגרים במימוש טרנספורמציה דיגיטלית בתעשיה
אנשים ומחשבים
אנשים ומחשבים פרק 170- האתגרים במימוש טרנספורמציה דיגיטלית בתעשיה
00:00 / 10:19