אנשים ומחשבים פרק 168- טרנספורמציה דיגיטלית בגמישות והעצמה ליחידות, בסיסים קמפוסים חכמים
אנשים ומחשבים
אנשים ומחשבים פרק 168- טרנספורמציה דיגיטלית בגמישות והעצמה ליחידות, בסיסים קמפוסים חכמים
00:00 / 12:22