אנשים ומחשבים פרק 167- הגנה על הנכסים הקריטיים בעידן טרנספורמציה דיגיטלית
אנשים ומחשבים
אנשים ומחשבים פרק 167- הגנה על הנכסים הקריטיים בעידן טרנספורמציה דיגיטלית
00:00 / 09:04