אנשים ומחשבים פרק 164- Robotic Process Automation בטרנספורמציה דיגיטלית
אנשים ומחשבים
אנשים ומחשבים פרק 164- Robotic Process Automation בטרנספורמציה דיגיטלית
00:00 / 10:17