אחת + 5 One Plus
אחת + חמישה פתקים - לזכרו של א.ב. יהושע
00:00
46:41