מה שקורא What's on the shelf
ומי גרה במגדל?
00:00
41:39