Re buisana le Rethabile & Winnie Khumalo ka kitso le maitemogelo a ga mama, ditoro tsa ga Retha, letshogo la mama ka tse a di itseng ka "industry ya mmino"

View descriptionShare

Re buisana le @Rethabile_rsa & @TheRealWinnieKh ka kitso le maitemogelo a ga mama, ditoro tsa ga Retha, letshogo la mama ka tse a di itseng ka "industry ya mmino"

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Oketsa

    840 clip(s)

Oketsa

Oketsa seeks to encourage easy, laid back office listening. The show mostly targets office executive 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 840 clip(s)