Nieuw Nederland | BNRNieuw Nederland | BNR

Nieuw Nederland | De kracht van de Rotterdamse Nacht

View descriptionShare

Voor deze tweede aflevering fietst Maarten naar Rotterdam-Zuid.
Daar was de riolering aan vervanging toe, waarop de gemeente besloot om de wijk ook direct van het aardgas af te halen. Een mooi initiatief, maar een veel te ingrijpende verandering voor de bewoners. 
De uitkomst werd gevonden in een open dialoog. Nachtelijke gesprekken bij een discobal in het park brachten bewoners en de gemeente dichterbij elkaar. De bewoners kregen de ruimte om te vertellen wat er echt speelde in de wijk.

In deze aflevering laten we zien hoe Rotterdam-Zuid letterlijk samenkwam en niet alleen de duurzaamheid, maar ook de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk verbeterde.
In een nieuwe podcast serie ontdekt Maarten Bouwhuis op de racefiets Nieuw Nederland. In 8 verhalen wordt de complexiteit van de ruimtelijke ordening in Nederland blootgelegd.

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Nieuw Nederland | BNR

    9 clip(s)

Nieuw Nederland | BNR

Nieuw Nederland is een video- en podcastserie van BNR over de toekomst van ons land. In acht verhale 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 9 clip(s)