האם יוגבלו האפשרויות של חוסכים ישראלים בחו״ל ומאחורי העלייה במספר הדירות המושכרות | 7.8.2023
כסף חדש
האם יוגבלו האפשרויות של חוסכים ישראלים בחו״ל ומאחורי העלייה במספר הדירות המושכרות | 7.8.2023
00:00 / 31:32