מה הבעיות עם הפחתת המע"מ ומאחורי משבר החשמל בשרב | 4.6.23
כסף חדש
מה הבעיות עם הפחתת המע"מ ומאחורי משבר החשמל בשרב | 4.6.23
00:00 / 30:04