נגיד בנק ישראל בריאיון ואיך החלטת הריבית תשפיע על שוק הנדל"ן? | 4.9.2023
כסף חדש
נגיד בנק ישראל בריאיון ואיך החלטת הריבית תשפיע על שוק הנדל"ן? | 4.9.2023
00:00 / 18:49