הנזק בהקמת קמפוס חרדי בהפרדה והמשמעות הכלכלית של הסכם עם סעודיה | 26.9.2023
כסף חדש
הנזק בהקמת קמפוס חרדי בהפרדה והמשמעות הכלכלית של הסכם עם סעודיה | 26.9.2023
00:00 / 35:27