ריאיון מיוחד עם נגיד בנק ישראל אחרי העלאת הריבית | 22.5.23
כסף חדש
ריאיון מיוחד עם נגיד בנק ישראל אחרי העלאת הריבית | 22.5.23
00:00 / 29:28