העלאות מיסים או קיצוצים? איך הממשלה תתמודד עם הירידה בהכנסות המדינה | 13.8.2023
כסף חדש
העלאות מיסים או קיצוצים? איך הממשלה תתמודד עם הירידה בהכנסות המדינה | 13.8.2023
00:00 / 37:30