NapleitenNapleiten

#93: De bekendste asielzaak van Nederland: Mauro

View descriptionShare

Mauro Manuel werd in zijn eentje op 9-jarige leeftijd op het vliegtuig in Angola gezet en kwam via Portugal in 2003 in Nederland terecht. Via zijn halfzus en een crisispleeggezin, belandde hij bij zijn pleegouders in Limburg. In 2007 raakte Mauro uitgeprocedeerd en probeerden zijn pleegouders hem te adopteren. Dat mislukte. Ze klopten daarom aan bij asieladvocaat Marq Wijngaarden, die een mogelijkheid zag voor een verblijfsvergunning. Wat volgde was een rechtszaak én een gigantisch politiek mediacircus, dat uiteindelijk heeft geleid tot een landelijk Kinderpardon.

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Napleiten

    111 clip(s)

Napleiten

Misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiters Christian Flokstra en Ayse Çimen praten met advoca 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 111 clip(s)