אנשי גוש קטיף בצל העקירה - פרק שני: במעלה הסולם החברתי
מרכז מורשת גוש קטיף
אנשי גוש קטיף בצל העקירה - פרק שני: במעלה הסולם החברתי
00:00 / 13:31