פרק 9. מיכאל אברהם, למי אתה בדיוק מתפלל? [שלושה ספרים - שמואל רוזנר מארח]
מדברים עברית
פרק 9. מיכאל אברהם, למי אתה בדיוק מתפלל? [שלושה ספרים - שמואל רוזנר מארח]
00:00 / 1:35:32