פרק 14. יעקב עמידרור, אנחנו מספיק חזקים? [שלושה ספרים - שמואל רוזנר מארח]
מדברים עברית
פרק 14. יעקב עמידרור, אנחנו מספיק חזקים? [שלושה ספרים - שמואל רוזנר מארח]
00:00 / 1:29:34