הערך הקליני של התקווה: שירלי יובל-יאיר, פסיכולוגית
מבית טקדה ישראל Med.Talk (מדטוק)
הערך הקליני של התקווה: שירלי יובל-יאיר, פסיכולוגית
00:00 / 22:39