היום שאחרי ההשתלה-זיהומים וסיבוכים אפשריים
מבית טקדה ישראל Med.Talk (מדטוק)
היום שאחרי ההשתלה-זיהומים וסיבוכים אפשריים
00:00 / 45:17