תקשורת עם מטופלים בעידן הקורונה
מבית טקדה ישראל Med.Talk (מדטוק)
תקשורת עם מטופלים בעידן הקורונה
00:00 / 26:00