סיפוח, אזרוח, מיקוח: כמה פלסטינים חיים היום בשטחי C?
המשרוקית של גלובס
סיפוח, אזרוח, מיקוח: כמה פלסטינים חיים היום בשטחי C?
00:00 / 10:33