Macro met Boot en MujagićMacro met Boot en Mujagić

ABP moet waken voor te veel vooruit lopen op de troepen

View descriptionShare

Pensioenfonds ABP wijzigt het beleggingsbeleid. Zo gaat 30 miljard euro van het pensioenfonds naar ‘impactbeleggingen’, investeringen waarbij naast renderen ook een maatschappelijk resultaat komt kijken. Verder wil ABP meer beleggen in Nederland en meer bedrijven weren die de duurzaamheidscriteria niet halen. Volgens hoogleraar Arnoud Boot kunnen mensen daar in ieder geval niet tegen zijn. Al waarschuwt Boot voor het te hard van stapel lopen wat betreft het uitsluiten van bedrijven. 

Is de wijziging van het beleggingsbeleid een begrijpelijke stap van ABP?

ABP heeft een totaal vermogen van ongeveer 500 miljard euro en het logisch dat te spreiden. Dat is ook in het belang van de pensioengerechtigden. Van de 30 miljard euro die het pensioenfonds wil steken in 'impactbeleggingen', gaat in de komende zes jaar minstens 10 miljard euro naar Nederland. Dat geld moet aan de ene kant worden gestoken in innovatie en duurzaamheid en aan de andere kant in huurwoningen. De overige 20 miljard euro gaat naar 'impactbeleggingen' in het buitenland.

Een pensioenfonds kan het eigen vermogen beleggen of investeren. Beleggen is geld steken in iets waarvan je niet weet wat het is. En investeren houdt in dat je er bovenop zit. 'Impactbeleggen' valt onder dat laatste. Daarmee wil het pensioenfonds iets bereiken, daar kun je absoluut niet op tegen zijn. Verder wil het fonds ongeveer 80 procent van de portefeuille indexbeleggen, dus passief in plaats van actief.

 • Facebook
 • X (Twitter)
 • WhatsApp
 • Email
 • Download

In 2 playlist(s)

 1. Macro met Boot en Mujagić | BNR

  878 clip(s)

 2. Zakendoen | BNR

  1,386 clip(s)

Macro met Boot en Mujagić

Elke dag een intrigerende gedachtewisseling over de stand van de macro-economie. Op maandag en vrijd 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 878 clip(s)