שוות להכיר Good To Know Herשוות להכיר Good To Know Her

גולדה מאיר

View descriptionShare
גולדה מאיר כיהנה בתפקידים רבים בהנהגת המוסדות הציוניים לפני קום המדינה. לאחר קוּם המדינה הייתה גולדה מאיר ראשת ממשלת ישראל הרביעית, והנהיגה את ישראל בִתקופת מלחמת ההתשה וּבמלחמת יום כיפור. גולדה מאיר היא דמות שנויה במחלוקת וגם על זה נדבר. גולדה מאיר, הייתה האישה הראשונה, והיחידה עד היום, שכיהנה כראשת ממשלה בישראל.
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. שוות להכיר

    14 clip(s)

שוות להכיר Good To Know Her

הסדרה תציג 15 נשים שעשו משהו יוצא דופן, בין השאר בתקופות בהן החברה הגברית ציפתה מנשים לטפל במשק הבית 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 14 clip(s)