שוות להכיר Good To Know Herשוות להכיר Good To Know Her

מרסל ניניו

View descriptionShare
ניניו הייתה חברה בִיחידה 131, חוליית ריגול יהודית במצרים שהופעלה על ידי המודיעין הצבאי הישרֶאלי. לאחר שחברי החוליה נתפּסו, נודעה הפרשה בשם "עסק הביש". ניניו סיכנה את חייה בָפעילות החשאית למען מדינת ישראל, וּלאחר חשיפת הרשת הייתה אסירה בָכּלא בקהיר במשך 14 שנה. גם אחרי שחזרה לארץ נשמרה פעילות רשת הריגול בסוד במשך שנים, ורבים לא הִכירו את פועלה.
מרסל ניניו היא אישה ששווה להכיר.
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. שוות להכיר

    14 clip(s)

שוות להכיר Good To Know Her

הסדרה תציג 15 נשים שעשו משהו יוצא דופן, בין השאר בתקופות בהן החברה הגברית ציפתה מנשים לטפל במשק הבית 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 14 clip(s)