Aflevering 3: Tien vaders

View descriptionShare

Hoe kan de gewelddadige drillcultuur en het messenbezit onder jongeren een halt toegeroepen worden? Kunnen managers en clipmakers een zinnige bijdrage leveren? Of moeten we de oplossing zoeken in repressieve maatregelen en partijen die een onorthodoxe aanpak niet schuwen? Nadia en Hassan spreken mensen die hart hebben voor deze jongeren en hoop en perspectief proberen te bieden.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Kleine jongens steken niet

    4 clip(s)

Kleine jongens steken niet

De laatste twee jaar nemen steekincidenten onder tieners schrikbarend toe. Oorzaak volgens velen? Dr 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 4 clip(s)