Macro met Heleen Mees | Het opkoopprogramma van de ECB werkt

View descriptionShare
Published Aug 5, 2022, 10:40 AM

Het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank om renteverschillen te verkleinen heeft gewerkt, zo concludeert econoom en columniste bij de Volkskrant Heleen Mees. 

'De ECB heeft het Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) stopgezet, maar er is afgesproken om de opbrengsten van aflossingen op staatsobligaties die op de balans van de ECB staan, te investeren in de staatsobligaties van landen die het nodig hebben. Landen waar fragmentatie dreigt te ontstaan. Dat gaat dan heel specifiek over Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, maar ook om Finland. En de ECB heeft in juni en juli voor bijna 15 miljard euro aan Duitse staatsobligaties afgelost en er is voor bijna 4 miljard euro aan Nederlandse staatsobligaties afgelost. Dat geld heeft de ECB gebruikt om nieuwe staatsobligaties te kopen van Italië, Spanje, Griekenland en Finland.'

Allemaal om de renteverschillen te verkleinen, en dat is een belangrijk iets volgens Mees. 'In half juni was er een spoedvergadering van de ECB omdat het renteverschil tussen Duitse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar en Italiaanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar tot 2,5 procent was opgelopen. Genoeg reden voor de ECB om samen te komen, en op dat moment hebben ze ook gezegd dat ze een nieuw mechanisme gaan ontwikkelen. Op diezelfde dag besloten ze ook dat alle opbrengsten van obligatieaflossingen geïnvesteerd zouden worden in die van de landen in de periferie.'

Mees concludeert: 'Dat heeft enorm goed gewerkt. Toentertijd hadden we te maken met 2,5 procent spreiding, en dat verschil in inmiddels teruggebracht naar 2 procent.'

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Macro met Boot en Mujagić | BNR

    454 clip(s)

Macro met Boot en Mujagić

Elke dag een intrigerende gedachtewisseling over de stand van de macro-economie. Op maandag en vrijd 
Follow podcast
Recent clips
Browse 454 clip(s)