Kan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדותKan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדות

המחברת - יוסימה פלדשו

View descriptionShare

לולא נגמרו חייה הקצרים של יוסימה פלדשוה בגיל 13, היינו כנראה מכירים את שמה היטב כמוזיקאית בינלאומית. יוסימה הייתה ילדת פלא - פסנתרנית ומלחינה מוכשרת באופן יוצא דופן לגילה, לה ניבאו עתיד מזהיר. למרות שאת סוף שנות ילדותה עברה בגטו ורשה בתנאי המלחמה הנוראים, הספיקה להתפרסם כפסנתרנית צעירה, לנגן בקונצרטים עם תזמורת, ולהלחין מוזיקה - לאחר מותה, מצא אביה מחברת ובה 17 מינייטורות לפסנתר אותן הלחינה. כאן קול המוזיקה פנתה ליחידת הפסנתרנים המצטיינים של משכנות שאננים לשיתוף פעולה בהחייאת היצירות של יוסימה, בתוכנית זו מביאים את הקלטותיהן של שבע מהפסנתרניות המוכשרות בנות גילה של יוסימה המבצעות את היצירות ששרדו

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Kan Tarbut Specials תוכניות מיוחדות כאן תרבות

    407 clip(s)

Kan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדות

פרויקטים חגיגיים מבית כאן תרבות - כל התוכניות לציון חגים, מועדים ואירועים מיוחדים בתרבות הישראלית וה 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 418 clip(s)