Kan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדותKan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדות

מיה סלע ויובל אביבי חונכים את הספרייה הלאומית חלק ב'

View descriptionShare

שיחות עם ד"ר גילה פלאם אוצרת ומנהלת מחלקת המוזיקה והארכיון הצליל הלאומי והמוזיקאי יאיר הראל על מחקר מוזיקלי בספרייה, תמר סורק על פעילות לילדים, ד"ר מוטי זעירא מחבר הביוגרפיה של נעמי שמר מספר על כתביה, נתי גברי מנהל התוכן הדיגיטלי של הספרייה על פרוייקט ההיסטוריה של העוטף

מנהלת תחנות האומר: לימור גריזים-מגן, עורך יום השידורים: איל שינדלר, עורך גם כן תרבות: יאיר בראף, מפיקה ראשית: ילנה גולדנברג, תודה לכתב המשוטט: תומר מיכלזון, הפקה: נועה רוקני, איתי עשת, ליהיא צדוק, הילה שוקר ונועה טייב. באולפן מיכל שטורכן ועמרי קפלן. ביצוע טכני: משה מושקוביץ, תמיר צוברי, מרק גרגורייב. באולפן: שרון לרנר ולאוניד איזקוב. תודה גם לשלומי יצחק. תודה מיוחדת לכל צוות הספרייה הלאומית

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Kan Tarbut Specials תוכניות מיוחדות כאן תרבות

    402 clip(s)

Kan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדות

פרויקטים חגיגיים מבית כאן תרבות - כל התוכניות לציון חגים, מועדים ואירועים מיוחדים בתרבות הישראלית וה 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 416 clip(s)