Kan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדותKan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדות

אל האור: הפנתרים השחורים של שמשון ויגודר

View descriptionShare

מה הוביל את שמשון ויגודר - ילד אשכנזי וטוב ירושלים - להפוך לאחד ממקימי הפנתרים השחורים? הפעיל החברתי שהפך לפסיכולוג מספר למיה סלע איך אוסף תקליטים גנוב הוביל אותו להארה בתחילת שנות השבעים, ואיך כל זה קשור למאבק החברתי של שנות ה-60 בארצות הברית

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Kan Tarbut Specials תוכניות מיוחדות כאן תרבות

    402 clip(s)

Kan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדות

פרויקטים חגיגיים מבית כאן תרבות - כל התוכניות לציון חגים, מועדים ואירועים מיוחדים בתרבות הישראלית וה 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 416 clip(s)