Kan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדותKan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדות

מיה סלע ויובל אביבי חונכים את הספרייה הלאומית חלק א'

View descriptionShare

שיחות עם ד"ר חזי עמיאור, אוצר אוסף ישראל על עזבונות וארכיונים של סופרים, דורית גני, אוצרת מייצג החטופים, יגאל צלמונה על פסל האותיות, צילה חיון, ראש אגף תרבות וחינוך על פעילויות הספרייה לתושבי העוטף ונטע שפירא מנהלת החינוך על בית הספר למפונים משלומי בבניין הספרייה

מנהלת תחנות האומר: לימור גריזים-מגן, עורך יום השידורים: איל שינדלר, עורך גם כן תרבות: יאיר בראף, מפיקה ראשית: ילנה גולדנברג, תודה לכתב המשוטט: תומר מיכלזון, הפקה: נועה רוקני, איתי עשת, ליהיא צדוק, הילה שוקר ונועה טייב. באולפן מיכל שטורכן ועמרי קפלן. ביצוע טכני: משה מושקוביץ, תמיר צוברי, מרק גרגורייב. באולפן: שרון לרנר ולאוניד איזקוב. תודה גם לשלומי יצחק. תודה מיוחדת לכל צוות הספרייה הלאומית

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Kan Tarbut Specials תוכניות מיוחדות כאן תרבות

    392 clip(s)

Kan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדות

פרויקטים חגיגיים מבית כאן תרבות - כל התוכניות לציון חגים, מועדים ואירועים מיוחדים בתרבות הישראלית וה 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 406 clip(s)