Kan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדותKan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדות

שיעור בחיים חדשים

View descriptionShare

גואל פינטו בשיחות עם עידית דיין וגלי עשת בזק על נפש התלמידים בימי המלחמה, עם נועה ידלין על איך מספרים לעולם על החיים פה כעת, עם תלמה אליגון רוז על הגרסה החדשה ל"אין לך מה לדאוג" שמוקדשת ללוחמות, עם רותי דירקטור על יצירות של אמנים יהודים במלחמות, עם המוזיקאי בן דנציג שנבואתו בשיר על הדרום התממשה ועם אליקו פלג על איך נוכל לסייע לכלבים

מגיש: גואל פינטו, עורך: יאיר בראף, עורכת משנה: ענת שרון בלייס, מפיקה: מיכל שטורכן, טכנאי שידור: שרון לרנר

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Kan Tarbut Specials תוכניות מיוחדות כאן תרבות

    392 clip(s)

Kan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדות

פרויקטים חגיגיים מבית כאן תרבות - כל התוכניות לציון חגים, מועדים ואירועים מיוחדים בתרבות הישראלית וה 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 406 clip(s)