Kan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדותKan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדות

100 ימים למלחמה

View descriptionShare

גואל פינטו בשיחות עם חתן פרס נובל פרופ' אהרון צ'חנובר, על כוונת הממשלה לקצץ משמעותית בתקציבי התרבות והחינוך, ועל החברה הישראלית ביום שאחרי המלחמה; עם פרופ' מירב רוט על האם יש חיים אחרי תודעת המוות שהשתלטה עלינו?; עם פרופ' עדנה לומסקי פדר על השינוי שעשויים לעבור ימי הזיכרון הבאים; עם אורן לוין, מוזיקאי מצטיין שמצא עצמו מנגן בכינור בין הקרבות בעזה; עם ניצן טל ונרי לבנה על תרומתם של הכלבים למלחמה ולתרבות; ועם שי צברי שמקווה לשיר בקרוב לחטופים שיחזרו

מגיש: גואל פינטו, עורך: יאיר בראף, עורכת משנה: ענת שרון בלייס, מפיקה: מיכל שטורכן, טכנאי שידור: שרון לרנר

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Kan Tarbut Specials תוכניות מיוחדות כאן תרבות

    402 clip(s)

Kan Tarbut Specials כאן תרבות - תוכניות מיוחדות

פרויקטים חגיגיים מבית כאן תרבות - כל התוכניות לציון חגים, מועדים ואירועים מיוחדים בתרבות הישראלית וה 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 416 clip(s)