שרשרת אנושית
כאן רשת ב - תוכניות מיוחדות Kan Reshet Bet specials
שרשרת אנושית
37:38 / 1:31:13