כאן במה Kan on Stageכאן במה Kan on Stage

ובכל זאת - פתיתים

View descriptionShare
Published Nov 18, 2020, 9:03 AM

מישהו מנסה להכין פתיתים בעזרת סירי ומגלה בטעות שהוא במשבר.

מאת ובבימוי: מעין אבן, משחק: תמר עמית יוסף ובני אלדר, עיצוב סאונד: שרון גבאי

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. כאן במה Kan on Stage

    39 clip(s)

כאן במה Kan on Stage

לאורך השנים, הוקלטו בקול ישראל מאות תסכיתים - מחזות רדיו. עם פריצת הטלוויזיה בישראל, מחזות הרדיו הלכ 
Follow podcast