ובכל זאת - תופסים עמדה
כאן במה Kan on Stage
ובכל זאת - תופסים עמדה
00:00 / 08:55