כאן במה Kan on Stage
ובכל זאת - תופסים עמדה
00:00
08:55