מזכ"לית הסתדרות המורים: משרד הבריאות אומר שאי אפשר לפתוח את החינוך, ובסוף פותחים - התנהלות לא מושכלת
ב' הנבחרים
מזכ"לית הסתדרות המורים: משרד הבריאות אומר שאי אפשר לפתוח את החינוך, ובסוף פותחים - התנהלות לא מושכלת
00:00 / 04:24