ב' הנבחריםב' הנבחרים

"מנסים לסבן אותן": האיום של צה"ל לתצפיתניות שיסרבו לשרת במחנה ברמת הגולן

View descriptionShare

ב' הנבחרים

הראיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. 
4,038 clip(s)
Loading playlist

איתן, אבא של תצפיתנית במחנה ערער, בריאיון לקרן נויבך בתוכנית "סדר יום", 05.03.24 

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. ב' הנבחרים

    4,038 clip(s)

ב' הנבחרים

הראיונות שכולם מדברים עליהם מבית כאן רשת ב'. 
Follow podcast
Recent clips
Browse 5,684 clip(s)