"לא הייתה סתירה בין הנחיות משרד הבריאות לבין הצהרת הרב קנייבסקי"
ב' הנבחרים
"לא הייתה סתירה בין הנחיות משרד הבריאות לבין הצהרת הרב קנייבסקי"
00:00 / 13:38