"אחד האנשים היותר חזקים בצוות - קשה לי לדבר עליו בלשון עבר"
ב' הנבחרים
"אחד האנשים היותר חזקים בצוות - קשה לי לדבר עליו בלשון עבר"
00:00 / 04:47